Sint Theresiaplein 18
6213 CG Maastricht
info@huurzaalservatius.nl
HOME
GROTE ZAAL
KLEINE ZAAL
KEUKEN & BAR
NIEUWS
      VERHUUR
ACCOMMODATIE
         VERHUUR
HORECA UITRUSTING
      CONTACT
ROUTEPLANNER
STICHTING, HUURDERS
     & SPONSORING
VAN GYMZAAL TOT
CULTUURTEMPEL
  REPETITIES
& OPTREDENS
VERGADERINGEN
  & CURSUSSEN
FOTOBOEK
AGENDA
Agenda verhuurzalen
SERVATIUS
De exploitatiestichting exploiteert de fanfarezaal. De stichting heeft geen winstoogmerk en tracht haar doel te bereiken door het verhuren van de accommodatie aan (muziek-) verenigingen en derden zodat zij kunnen repeteren, musiceren en recreëren. De stichting faciliteert de huurders / gebruikers van de fanfarezaal en levert een (fysieke) bijdrage aan buurt- activiteiten en – festiviteiten. Het bestuur van de stichting bestaat uit 5 leden, waarvan er 3 benoemd worden door het bestuur van fanfare Sint Servatius.
Welkom op de website van de Stichting Beheer en Exploitatie Onroerend Goed Sint Servatius